DOI: https://doi.org/10.33489/mibj.v20i1

Published: 2022-02-28

Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Budi Handojo, Pantja Siwi Veny R Ingesti, Sahudiyono Sahudiyono, Angga Dwi Setiyawan (Author)

26-41

E-Marketing Sebagai Bentuk Pemasaran Darurat Dalam Meningkatkan Minat Pendaftar Pada Masa Pandemi Covid-19

Vivid Dekanawati, Siti Fatimah, Cahya Purnomo, Sahudiyono Sahudiyono, Supartini Supartini, Aisyah Atinahsyani (Author)

51-61

Analisis Proses Bongkar Muat Oil Product Pada Kapal Tanker

Sri Sartini, Marcelina Wahyu Setiawati, Tomy Agus Samarta, Asep Cahyono (Author)

62-73

Pemeliharaan dan Penggunaan Alat- Alat Keselamatan

Robi Dwi Saputra, Yudhanita Pertiwi, seno warsito, Yusuf Priyono (Author)

97-106